Je had toch gewoon ….. kunnen doen. (Diederik en Hans 4)

Diederik schreef terug:
Hi Hans,

Ik vroeg je al wat jouw intentie was van dit geheel en de vraagtekens zijn alleen maar groter geworden.
Faust (Goethe) :’ Ich will erfassen was die Welt im innersten zusammenhaelt”
Daar kan ik iets mee, zijn tegenspeler zegt daarentegen ‘Zwar weiss ich viel doch moechte ich alles wissen’ , waarschijnlijk kan jij daar weer meer mee (veel details).
Voor mij geldt ; Als je alles weet, weet je in feite niets, overspoeld als je bent door objecten van deze wereld, als je niets weet daarentegen weet je alles, doordat je de ruimte hebt om te kijken.
Kijk niet naar buiten, maar naar binnen, dat is waar de oplossing ligt.
Verder ben ik geneigd om het met je zus eens te zijn.

Vandaag las ik een artikel in de vprogids van deze week over plannen om een soort siliconvalley in Brabant te bouwen voor techneuten/nerds/uitvinders.
Dan gaat het al snel over mensen met autistische trekjes.
Ik las onder meer dit: (ik geef een willekeurig greepje, soms zelfs een onvolledige zin, vanwege het punt dat ik wil maken):
*autisten hebben vaak een sensorische overgevoeligheid. Lawaai, licht en prikkels doen
hen geen goed. Hoe meer prikkels, hoe minder ruimte er in het hoofd overblijft voor
werkgerelateerde zaken.
*Hoe ziet je leven eruit als je alles letterlijk neemt en moeite hebt met mensen die iets
anders zeggen dan ze bedoelen?
*(Over een autistische jongen van vijftien uit een documentaire):Hij is een aanhankelijke,
charmante en geestige tiener, maar hij is ook voortdurend bezig met dingen ontregelen,
omver trappen en kapot maken.

In dit soort teksten kan ik mezelf ook wel herkennen en het zit ook in de hoek waarin ik nogal eens wordt weggezet.
Aan de andere kant ben ik ook niet op mijn achterhoofd gevallen.
(And in between those two my life moves. :-))

Ja, sorry, ik was vergeten dat ik expliciet zou aangeven wat mijn intentie is, toen je vroeg of ik ook een bedoeling op langere termijn heb met onze uitwisseling.

Komt ie: de bedoeling is hoe dan ook toe te werken en toewerkend naar meer verlichting.
In jou, in mij, in eenieder.

Ik stuitte vandaag op een leuk en voor mij nieuw begrip: de cybermonnik.
en nog wel op een Nederlandse website. Daar het een Zenman betreft, stap  je direct in een andere wereld, qua jargon. Ik heb een paar van ‘s mans cyberantwoorden gelezen.
Vooral zijn antwoord op de vraag Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?’ is verhelderend doordat hij daar, met uitleg, de zo in ons jargon vastgeroeste ‘silent mind’ opruimt tot een onbepaalde geest: “Een lege geest is een open geest, een geest die niets uitsluit, maar alles omvat en naast elkaar laat bestaan. Sluit een open geest standpunten uit? Geenszins. Maar een open geest wordt niet door een standpunt beperkt. In een open geest verschijnt de situatie precies zoals ze is en in een open geest verschijnt wat ik vind van de situatie en wat ik ermee wil. Uit het spanningsveld dat tussen beide bestaat, ontspruit op onbegrijpelijke wijze een handeling.” (http://bosrtv.boeddhistischarchief.nl/forum-38.html?lIntForumId=9&lIntEntityId=1095)

Jij kunt iets met Ich will erfassen was die Welt im innersten zusammenhaelt”
Ik kan het natuurlijk niet laten daar een beetje de achtergrond van op te zoeken:
“In 1808 verschijnt dan Goethe’s eerste deel van zijn Faust. Hij laat dit deel ingehouden hoopvol eindigen, maar onderwerpt zich niet aan een religieus bepaalde moraal. Voor Goethe, die 60 jaar van zijn leven aan het thema besteedde, was Faust de renaissancemens en humanist, een moderne intellectueel die zich had bevrijd van kerkelijke betutteling. Hij legt sterk de nadruk op Faust als zoeker van kennis en ervaringen, de man die wil weten, wat de wereld in de kern bijeenhoudt. En omdat zijn protagonist dat niet op eigen kracht kan ontdekken, sluit deze het pact met de duivel. Wij zouden dat nu een verschuiving van het paradigma noemen ten opzichte van vroegere opvattingen. De dorst naar kennis drijft Faust en daar is noch voor Lessing noch voor Goethe iets verwerpelijks aan.”
(http://zielsverduistering.com/aanvullend-materiaal/waldmann-over-faust-2/)

Je citaat komt uit Faust, deel 1, vanaf regel 380:
(
http://de.wikisource.org/wiki/Faust_-_Der_Trag%C3%B6die_erster_Teil)
Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß,

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau’ alle Wirkenskraft und Samen,
Und thu’ nicht mehr in Worten kramen.

En zijn tegenspeler is volgens mij gewoon een leerling van Faust die verzucht dat hij ook zoveel wil weten als de grote geleerde die zozeer op kennis uit is dat hij zijn ziel aan de duivel verkoopt.

Wagner vanaf regel 596:
Ich hätte gern nur immer fortgewacht,
Um so gelehrt mit euch mich zu besprechen.
Doch Morgen, als am ersten Ostertage,
Erlaubt mir ein’ und andre Frage.
Mit Eifer hab’ ich mich der Studien beflissen,
Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen.

Dank voor de leerzame zoektocht.

Dan besluit je met: “Kijk niet naar buiten, maar naar binnen, dat is waar de oplossing ligt.”
Mijn langere termijn bedoeling zou gelegen zijn in een langzame, heel langzame verkenning van mogelijke antwoorden op vragen als:
Wat is binnen?
Wat is buiten?
De oplossing voor wat precies?
Hoe komt het dat ik het idee heb dat mijn vragen vaak gericht zijn op het naar binnen kijken en jij door mijn vragen sterk naar buiten komt?
Wat is buiten?
Wat is binnen?

Overigens besluit je met het eens te zijn met mijn zus, waar ze onze communicatie saai vind, vergeleken met mijn andere stukkies over India.
Heb ik je een beetje verleid tot wat meer inter-esse?

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in mijn weblog and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Je had toch gewoon ….. kunnen doen. (Diederik en Hans 4)

  1. frns says:

    vanuit je denken werk je ergens naar toe daar waar je al lang bent. start vanaf het punt waar je al lang bent. <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you a robot ? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.