Down by the mango tree

ekambaranath
It’s already over two weeks ago that I was sitting at my favourite temple’s mango tree.
From Mammalapurum Diederik and I were leaving one day early to stay over one night in Kanchipuram.
Last year he had visited there a so called Shankara Mutt.
And for me Kanchipuram is the place with one of the five major Shiva Temples of India. They are dedicated each to one of the elements. The one in Tiruvannamalai is dedicated to fire. That one I percieve as filthy, greasy and unpleasant to be in.
And then two years ago we were suddenly in the Ekambareswarar Temple and Diederik said at one point that this one was the earth element one.
Ah, that is why I feel so at my place here, I said.

So, I was happy with the chance for a second visit. In one of the inner courts is a mango tree. When I was sitting there, the tears wiggled over my cheeks. At home.
In my notes it says, (I suddenly realize that I started this report in English, you can always google translate my Dutch quote): Daarna naar de Aarde-temple. Oh, wat voelde ik mij daar weer thuis. Tijd gezeten bij de mangoboom met de vrijwel volle maan aan de hemel. Tot tranen geroerd. Ik voel mij daar een met de aarde zonder op te lossen; ik blijf loepzuiver aanwezig.

Weet je wat, ik ga gewoon in het Nederlands verder.

De dag van aankomst waren we op zoek naar die Shankara Mutt en een man die ernaar vroegen zei volg mij ik ga erheen. Daar aangekomen bleek hij er een van de vele priesters te zijn. Met als gevolg dat wij als een soort gelukkige vangst werden rondgeleid en voorgedrongen naar darshan met beide aanwezige Shankaracharyas.

En we kregen allerhande folders, waaronder zelfs een in het Nederlands.

Ze claimen zelfs de oudste door Shankara zelf opgericht Mutt of Matha the zijn, iets dat door de Mutt waar we vorig jaar aan de ook al via directe lijn opvolger van Shankara werden voorgesteld.
Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Kanchi_Kamakoti_Peetham

Ik geef twee citaten uit dit in onze ogen soms wat naieve geloofsleven. Simpel en helder. Klare taal. De  Nederlanse folder heet Boodschap.
Op bladzij 2 staat onvertaald nog:

Message for all by His Holiness Jagathguru Sri Sankaracharya Sri Chandra Sekara Saraswati Swamigal.

Een folder, uitgegeven  in 1997 door:
Krishna Department Store
Nieuwe Binnenweg 383
3023 EL  Rotterdam.

TOEWIJDING VOOR GOD

God mag de schepper zijn van de wereld en ook degenen die ons de vruchten van ons handelen geeft. Maar waarom zouden wij Hem toegewijd zijn? Waarom zouden wij Hem onze bhakti tonen? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in de Yoga Sutra’s van Patanjali. Yoga wordt omschreven “Chittavrittinirodha”. Het is de controle over de activiteit van de geest. Maar hoe kan de geest worden beheerst? Dit kan worden gerealiseerd door de aanbidding van God. De wereld is vol van dingen die de geest afleiden en doen schudden en doen beven. Om ons lichaam in balsns te houden zonder dat het heen en weer geslingerd wordt, houden wij ons aan een stevige pilaar vast. Zo ook dienen wij, om onze geest evenwichtig te maken, iets onveranderlijks en onwankelbaars te grijpen. Het moet iets zijn dat vast, sthaanu, is, onbewogen en blijvend onder de veranderlijke dingen van de wereld. God die de alwetende Intelligentie is, is de Ene Onveranderlijke in deze wereld van veranderlijke dingen. Wij zouden Hem aan onze geest voor te houden om deze te beheersen en evenwichtig te maken als een vlam op een plaats waar er geen zuchtje wind is. (p.25)
MOORTI PUJA – GEEN BEELDENVERERING

Elk voorwerp in de wereld, bezield of onbezield, is een manifestatie van de Ene God. Wanneer men zich deze waarheid bewust is, zal men niets kwaad doen. Men zal geen woede, afkeer of haat voor enig iets of iemand voelen. De verwezenlijking en ondervinding van deze fundamentele waarheid  is het ware doel van het leven. Men zou moeten beginnen met God te zien in op z’n minst één voorwerp door concentratie op dat bepaalde voorwerp als God – wat op zich voor honderd procent waar is. De genade van God die het gevolg van deze intense concentratie is, zal hem verder in staat stellen om verder te gaan en God aanwezig te zien in alles dat bestaat. Daarop zal hij vrij zijn van de beperkingen die voortkomen uit het niet-ervaren van de waarheid dat God in alle dingen is. Dit is de fundamentele basis van Moorti upaasana (sagunopaasana). Deze upaasana wordt tegenwoordig helaas uitgemaakt voor “beeldenverering”. Het is verkeerd om Moora upasaana als beeldenverering te beschouwen. De ware aanbidder van een Moorti heeft nimmer het gevoel dat hij een steen of een stuk metaal aanbid. Hij denkt alleen aan God – en vergeet al het andere.

Trouwens, bij die mangoboom staat een bordje dat deze 3500 jaar oud is.
De boom oogt echter tamelijk jeugdig. De schrijver vanDiederiks spiritreisigds vermeld dat er eerst een oude, toen even niets en opeens een nieuwe was. En inderdaad. It’s all on the web.
De oude boom:
mtree

De huidge boom:
kanchipuram-ekambranath-temple-mango-tree

 

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in mijn weblog, my blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you a robot ? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.